WinThis

Ochrona prywatości

Wstęp

Dane osobowe klientów i zainteresowanych stroną internetową zostaną z jak największą starannością traktowane i chronione. Sp-ka z o.o. ZinQ Media jest przekonana, że ochrona danych osobowych swoich klientów i zainteresowanych stroną internetową jest istotna i niezbędna w ich działaniu. Winthis przestrzega wymagań  Ustawy o ochronie danych osobowych i innych przepisów prawa ochrony prywatości dotyczące starannego zapisu tych danych.

Zapis danych osobowych

W ramach naszych usług dokonuje się zapisu danych osobowych. Dokonuje się tego gdy Państwo zgłaszają swój udział w abonamencie na (mobilne)usługi lub biuletyn informacyjny, jest się uczestnikiem akcji lub jest się zaproszonym do brania udziału w grze.Zapisu danych dokonuje się w ramach naszych usług naszych innych spółek związanych z naszą, sponsorami i partnerami, w razie określenia wygranej zwycięzcy, w wymienieniu Waszego interesu albo w razie gdy w inny sposób nastąpi okazanie zainteresowania lub nawiązanie w inny sposób kontaktu z nami. W tych danych chodzi o dane kontaktowe, numer telefonu komórkowego, dane o wpisie lub wypisie, np.na biuletyn, zamówione produkty/usługi, informacje o zapłacie, log files w ramach kontaktów usług telefonu komórkowego i okazane zainteresowanie w nasze różne usługi.

Informacje te wykorzystujemy do realizacji i  uregulowania danego kontraktu z Państwem (i naszym providorem usług), innych usług ( innych spółek związanych z naszą spółką lub sponsorów i partnerów), do naszych potrzeb i, aby klienci naszych (nowych) produktów i usług i/lub ich spółek związanych z naszymi lub sponsorów i partnerów poinformować. Wasze dane mogą być także przekazane do dyspozycji sponsorom lub partnerom w celu (dalszego) informowania Państwa o promocjach albo innych ważnych informacjach. Jeśli Państwo nie są tym zainteresowani  można w każdym momencie się wycofać.

Używanie danych zameldowań

Aby można było korzystać z naszych usług komórkowych wymaga się od Państwa (przeważnie w zależności od kraju zamieszkania) odbycia procedury zgłoszenia się. W niej pytane są przekazanie pewnych danych jak nazwisko, adres, kod pocztowy, miejsce zamieszkania, płeć, numer telefonu komórkowego, adres mailowy i numer konta bankowego. Te dane zgłoszenia się będą używane w ramach naszych usług,aby przesłać Państwu informacje i w ramach inkasowania za usługi. Także pragniemy Was informować na bierząco o nowych, różnych rodzajach produktów i usług i interesujących promocjach.

Numer telefonu komórkowego

Jeśli Państwo podadzą swój numer komórki będzie on używany do potwierdzenia Państwu rodzaju usługi i w celu zawarcia z Państwem umowy  i z Państwem ją zrealizować. Jeśli otrzymamy wiadomość o Państwa zainteresowaniu , użyjemy ten numer komórki także w celu komunikowania się i w celu informowania o (nowych)produktach i usługach. Państwo mogą w każdej chwili się znowu odmeldować przez kliknięcie na link u dołu tekstu   wiadomości, którą otrzymacie na telefon komórkowy.

Jeśli zostanie nam przekazany adres mailowy i wola otrzymywania np.biuletynu lub innych informacji, wtedy możemy Was jako klientów jeszcze lepiej poinformować i posłużyć informacjami o różnych promocjach i akcjach cenowych. Jeśli takiej woli się nie wyraża można w każdej chwili się odmeldować klikając na link umieszczony na dole tekstu maila, który do Was dotarł. Jest także możliwe, że wyraził Pan/Pani zgodę aby adres mailowy został przekazany do dyspozycji na incydentowe otrzymanie wiadomości o promocjach lub usługach innych przedsiębiorstw. Te przedsiębiorstwa są zawsze dokładnie selekcjonowane. Państwo mogą sami w wielu wypadkach podać swoje preferencje pod tym względem.

Do wglądu

Państwo mogą się zapoznać ze swoimi danymi, które zostały przez nas zanotowane. Gdyby informacje były niezgodne możecie Państwo nam pomóc je skorygować. Prośbę o wgląd czy korekcję można kierować na powyższy adres. Ten sam adres służy do zadawania ewentualnie pytań na temat rejestracji Państwa danych osobowych.

Preferencje rodzajów produktów i usług

Straramy się jak najbardziej liczyć się z Państwa preferencjami. Jeśli nie są Państwo zainteresowani w informacje o (nowych) produktach i usługach , prosimy wtedy o przekazanie nam takiej informacji za pomocą specjalnej strony internetowej, która jest do dyspozycji. Uwaga: nasze usługi są skierowane na dzielenie się informacją z Państwem o różnych rodzajach preferencji na produkty i usługi. Całkowite zablokowanie Państwa danych może doprowadzić do nie-otrzymywania informacji o promocjach lub specjalnych akcjach, w które prawdopodobnie Państwo są zainteresowani.

Elementy danych

W celu udzielania naszych usług jest także tzw.”database”[baza danych] stosowana na bierząco aby umożliwić silną kontrolę na nasze usługi ( i naszych  dostawców usług internetowych). Celem jest powiększenie wiarygodności usługowej. Informacje pochodzące z tych danych mogą być użyte w celu zapobiegania ich nadużyciu i w razie potrzeby spełnić  bardziej konkretne potrzeby informacji osób trzecich na podstawie (samo)regulacji.

Browsen i IP-adres

Posługujemy się także adresem IP Waszego komputera. Ten IP-adres jest numerem, który jest automatycznie złączony z Państwa komputerem, jeśli korzystacie z internetu, tak jak jedna z naszych stron internetowych czy docelowych stron. Mogą one być użyte w celu sprawdzenia z jakiej strony internetowej się korzysta i w celu analizy i raportażu z nie-zidentyfikowanej informacji.

Zabezpieczenie

W związku z rodzajem udzielania usług i z miarą zaufania, które pokłada się w nasze usługi  zwracamy wielką uwagę na techniczne i organizacyjne formy zabezpieczenia danych osobowych.

Cookies

Strony, które pokazują ogłoszenia korzystają z tzw.cookies w celu rejestracji tych ogłoszeń, które są Państwu prezentowane. Niniejsze tzw.cookies są umieszczane przez firmę, która obsługuje te ogłoszenia. Wyłączny ich cel jest komunikacja potrzebna do pokazania ogłoszenia na stronie internetowej lub w celu umożliwienia korzystania z usługi na potrzeby użytkownika. To “klikanie”daje nam informację, która jest istotna do statystycznych analiz na nie-zidentyfikowanym poziomie. Wasze osobiste korzystanie z tego nie może być tym samym widoczne.

Linki

Na tej stronie internetowej znajdziecie Państwo pewną ilość hyperlinków prowadzących do innych stron. Nie można jednak ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z prawem korzystania z Waszych danych. Informacje na ten temat zawarte są w tzw ustalenia o danych osobowych, jeśli takie są podane na stronie, którą się otwiera.

Zmiany 

Zastrzegamy sobie prawo do dokonania zmian w tych ustaleniach o danych osobowych. Ważne zmiany zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej o tej nazwie.

Amsterdam, 2 Sierpień 2014