WinThis

Warunki akcji promocyjnych

Warunki akcji promocyjnych  Sp.z o.o.  Winthis, działających z nią partnerów i sponsorów, poniżej zwanymi “Organizator” albo “My”

 1. Niniejsze warunki akcji promocyjnej dotyczą wszystkich akcji promocyjnych, jak SMS&WIN, E-mail&WIN-akcjii i porównywalne promocyjne cenowo akcje Organizatora, z siedzibą pod Amsterdam.
 2. Przed udziałem w promocji lub akcji zostaną na życzenie [lub] udzielane stosowne informacje:  o okresie działania akcji, o wygranej i/lub kategorii produktu, o kosztach udziału, rodzaju gry, o kryteriach oceny osób biorących udział, o procedurze selekcji dostępnych wygranych, o dacie końcowej akcji i kiedy i w jaki sposób zostaną ogłoszone jej rezultaty.
 3. W akcjach mogą brać udział osoby w wieku od 18 (osiemnastu) lat i starsze, od których , podczas trwania akcji wpłynął całkowicie wypełniony formularz zgłoszenia udziału.
 4. Przez swój udział oświadcza się jako końcowy uczestnik warunki akcji promocyjnej i promocję jako zaakceptowane.
 5. Wykluczeni z udziału są współpracownicy i członkowie rodzin Organizatora, włącznie z działającymi z nim partnerami i sponsorami.
 6. Zdobywca nagrody zostaje wytypowany z wszystkich uczestników, którzy wypełniają niniejsze warunki akcji promocyjnej i udostępnionych dodatkowych warunków gry lub po udziale w grze finałowej na zaproszenie Organizatora. W ciągu 7(siedmiu)  dni po (finałowej) grze zostanie za pomocą SMS-u, e-mailu lub telefonicznie nawiązany kontakt ze zdobywcą nagrody. Jeśli  kontakt ze zdobywcą nagrody okaże się niemożliwy, zostanie wytypowana w jego miejsce maksymalnie do 2 (dwóch) razy kolejna osoba. O wyniku gry i przyznaniu nagrody nie można  korespondować. Administracyjne dane Organizatora są decydujące.
 7. Nagroda składa się z (ogólnej) puli nagród Organizatora zgodnie z akcjami i warunkami współdziałających partnerów i sponsorów.
 8. Wszystkie dodatkowe koszty jak koszty wysyłki, koszty kurierskie lub koszty bankowe pokrywa zwycięzca nagrody. Jeśli promocyjną grę obowiązuje podatek lub inna forma podatkowa, związana z (promocyjną) grą w następstwie wygranej, to ten podatek musi być uiszczony przez zdobywcę nagrody a jego zapłata na życzenie zdobywcy nagrody musi być dowodowo przedstawiona.
 9. Organizator ma prawo zmienić promocyjną cenę na inną promocyjną cenę w minimalnie równą(ekonomiczną)wartość, w porozumieniu ze zdobywcą nagrody, i ewentualnie ją  wycofać w razie gdy mniej jak 50 (pięćdziesiąt) ostatecznych uczestników gry bierze w niej udział po zamknięciu daty akcji. Jeśli jedna-i-taka-sama nagroda lub nagroda z tej samej grupy może być wygrana przy udziale w usłudze lub podobnych akcjach, Organizator typuje 1 (jedną) nagrodę na jeden numer telefonu lub (e-mailowego)adresu.
 10. Wygrana nagroda lub inna (porównywalna)alternatywa, na którą zdobywca nagrody nas upoważnił, będzie (najpóźniej)w ciągu 21 (dwudziestujeden) dni , po zamknięciu terminu danej akcji,przekazana na wskazany nam adres. W razie wygranej pieniężnej sumy zostanie ona przekazana przelewem bankowym na wskazany numer konta.
 11. Organizator nie jest odpowiedzialny za widzialne lub niewidzialne błędy. Także za ewentualną szkodę powstałą przy doręczaniu nagrody w przesyłce Organizator nie jest odpowiedzialny.
 12. Jeśli produkty nie są dostępne lub brakuje ich w zapasie, Organizator ma prawo przekazać jako alternatywę sumę pieniężną albo każdą z nagród całkowicie lub częściowo zamienić. Jeśli nagrody są wymieniane na sumę pieniężną, wtedy wartość nagrody będzie wynosiła minimalnie (ekonomiczną) jego wartości. Nagrodę należy zaakceptować i nie jest możliwe ją przekazać innej osobie lub ją podzielić.
 13. Zdobywca nagrody zgadza sie, w dobrym porozumieniu z Organizatorem z ogłoszeniem jego/jej nazwiska, miejsca zamieszkania, kraju i ewentualnym umieszczeniem fotografii na stronie internetowej Organizatora, wykorzystywanej na cele promocyjne.
 14. Państwa dane zostają zanotowane w celu przeprowadzenia akcji albo gdy Państwo w ramach usługi utrzymuje kontakt z Organizatorem, współdziałających partnerów i sponsorów. Dane mogą być także wykorzystane w celu poinformowania Państwa o (nowych) usługach Organizatora, współdziałających partnerów i sponsorów. Dane mogą pozatym być przekazane współdziałającym partnerom i sponsorom w celu przekazania informacji o promocjach. Także w wypadku gdyby Państwo nie wyrażali takiego życzenia,  możecie otrzymać e-mail na temat podobnych usług Organizatora, współdziałających partnerów i sponsorów, które mogą być ważne dla Państwa, chyba że przez zgłoszenie uważa się to za niepotrzebne. Jeśli nie chce się dodatkowej informacji od Organizatora można to zgłosić za pomocą naszej strony internetowej pod hasłem opt-out. O pozyskanie obszerniejszych informacji kierujemy Państwo do naszych zasad privacy policy.
 15. Niniejsze warunki akcji promocyjnej mogą być  w międzyczasie zawsze dopasowane lub aktualizowane. Ważne aktualizacje o warunkach akcji promocyjnej zostaną na bierząco umieszczane na stronie internetowej. Prosimy regularnie ją sprawdzać.
 16. Organizator ma prawo według własnego mniemania i  bez wcześniejszego zawiadomienia akcję zakończyć, przerwać lub kampanię promocyjną zmienić, jeśli, ale nie wyłącznie przez ograniczenia, jest mowa  o błędach w soft/ i  lub hardware, w razie błędów technicznych lub transmisyjnych i z powodów kompilacyjnych. Treść niniejszych warunków akcji promocyjnych znajduje się pod zastrzeżeniem o błędach pisemnych i interpretacji.

Ewentualne pytania lub uwagi należy kierować przez kontakt z [email protected]winthis.net .

Uzupełniono dnia:  27 Sierpień 2014.